top of page

ПРИНЦИПИ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО


Какво е добре да знаем преди да изберем осветителни тела за дома и работното място.

В тази статия ще разгледаме основни понятия и принципи, които е полезно да знаем при избора на осветление. В някоя от следващите статии ще навлезем в повече детайли и технически подробности, свързани с подбора на конкретни осветителни тела и тяхната правилна употреба, съобразно със заложените им характеристики.

Осветлението е от изключителна важност не само за атмосферата на дома и работната среда, то влияе на работоспособността, настроението и добрия сън. Най-добрият пример за това е природният цикъл – ден и нощ.

Осветлението, също както останалите елементи на средата и добрата хигиена на обитаване, може да повдигне настроението ни, да ни държи бодри и работоспособни, да ни носи успокоение, но неправилната му употреба също така може да ни кара да изпитваме нервност, напрежение, физическа и психическа умора. Затова и проектирането на осветление и правилният подбор на осветителни тела е от голяма важност за комфорта на работа и обитаване. Въздействието на хубавия интериор се намалява поне наполовина, ако осветлението не е подбрано удачно.

При подбора на осветление за всяко помещение най-голямо значение има неговата функция. Всяко едно осветително тяло има конкретно предназначение и е важно то да бъде поставено на правилното място и в правилното помещение. С други думи – колкото и да сме харесали дадена лампа в магазина, важно е да сме сигурни, че тя ще освети по подходящ начин помещението / зоната, където бихме искали да я поставим. Не е удачно, например, да се изгражда осветлението в жилищно помещение само с тела с насочен поток светлина – това ще освети помещението „на петна“, някои зони ще бъдат преосветени, други тъмни и атмосферата ще носи напрежение.

Ето какво трябва да имате предвид, когато изграждате осветлението в дома си:

1. Определете функцията на всяко помещение

Общо погледнато, осветлението попада в една от следните 3 категории:

 • общо осветление,

 • работно осветление,

 • акцентно осветление.

Общото или околно осветление дава цялостната осветеност на помещението. То осветява всяка една част на помещението и в този смисъл може да се приеме като "естествената светлина" в него. За постигане на обща осветеност може да използвате полилей, осветително тяло за таван, пендант или осветление на релса. С последното обаче трябва да се внимава, тъй като, в зависимост от броя и разположението на спотовете, постигнатата осветеност може да не е равномерна.

Работното осветление осветява работна зона или зона за четене. Тази светлина трябва да бъде по-ярка от общото осветление, така че контрастът да фокусира вниманието в определената област. Настолните, нощните лампи и осветлението на работния плот са примери за работно осветление. Висящи осветителни тела и релси с прожектори също могат да се използват за работно осветление, но това зависи от цялостния подход при изграждане на осветлението и параметрите на осветителните тела, които ще разгледаме по-подробно в следваща статия.

Акцентното осветление подчертава определена област като произведение на изкуството или библиотека. То е ярко, насочено и обикновено създава сянка около осветявания обект, което създава драматичен ефект. В общия случай, стенните и градинските осветителни тела създават акцентно осветление.

За да бъде всяко едно помещение в дома Ви осветено добре и удачно, първо помислете как ще използвате всяка стая и дали има обект, върху който бихте искали да акцентирате. След това започнете наслояването. Препоръчително е изграждането на осветлението във всяко помещение да започне с подбор на общо осветление и след това да се премине към работно и акцентно осветление, където то е необходимо*.

*Съществуват, разбира се, и изключения от този принцип. При помещения, които са предназначени и ориентирани предимно към работния процес, каквито са домашните офиси или кабинети, е възможно да се обърне внимание първо на работното осветление. В коридор, който придобива функция на галерия и място за излагане на набор от произведения на изкуството, не би било неудачно изграждането на осветлението да започне от акцентното осветление.

2. Изберете типа на осветителните тела

Различните типове осветителни тела определят както светлината в дома ни, така и сметката ни за електричество.

Съществуват 4 основни типа:

 • Крушки с нажежаема жичка. Класика в жанра. Това са крушките, които всеки един от нас познава и е използвал. Светят с топла, ярка светлина. Имат кратък живот (около 1000 часа), което е около 25-30 пъти по-малко от живота на LED осветителните тела. Цветната им температура е 2700К (топло бяло). Тези крушки са с най-нисък клас на енергоспестяване (Е), „повече топлят, отколкото светят“ и започват да изчезват от пазара, отстъпвайки място на по-енергоефективни алтернативи.

 • Халогенни крушки. Като устройство са подобни на крушките с нажежаема жичка. Разликата е, че при тях нагряването се случва в среда с халогенен газ, което позволява да се достигне по-висока температура, а оттам и по-бяла, ярка светлина /цветна температура 3000-3500К/. Халогенните крушки имат по-дълъг живот от крушката с нажежаема жичка, използват с около 10-20% по-малко енергия от нея и попадат в енергиен клас С. UV излъчването им е пренебрежимо, за което допринася и двойното стъкло, което имат повечето от тях. Подходяща употреба намират при работното осветление.

 • Компактни флуоресцентни крушки (CFL). Използват 75% по-малко енергия в сравнение с крушките с нажежаема жичка, а също така имат и по-дълъг живот. Компактните флуоресцентни крушки обикновено излъчват по-студена светлина, но вече могат да се намерят и с различни нива на яркост и цветна температура. Голяма част от излъчвания от тях светлинен поток се състои от UV лъчение, което е и техен минус. От екологична гледна точка е важно да се отбележи, че този тип крушки съдържат живак и макар количествата му да са малки, това следва да се има предвид, когато те се превърнат в отпадък.

 • LED осветителни тела: най-енергоспестяващите на пазара към настоящия момент. LED осветителните тела бързо се наложиха на пазара заради многото си предимства – дълъг живот, висока енергоефективност, разнообразие на цветна температура. LED телата имат и така нареченият Color Rendering Index - CRI. Той отчита как се променят цветовете, осветени от светлинен източник в сравнение със слънчевата светлина. Индексът се измерва от 0-100, като перфектната стойност 100 показва, че цветовете под изкуствен светлинен източник изглеждат същите, както при естествена слънчева светлина. Към настоящия момент почти всички големи производители са се ориентирали предимно към LED-сектора, който се смята за бъдещето на осветлението. Друг плюс на LED осветителните тела е тяхното почти нулево UV излъчване. Твърди се, че поради това те не привличат насекоми.

Съществуват и други типове осветителни тела, но тези четири типа са най-широко разпространени. При закупуване на осветително тяло, на опаковката му ще намерите информация за неговата яркост, живот, използвана енергия, съответствие с енергийните стандарти и съдържание на опасни или вредни елементи като живак.

3. Колко светлина ни е необходима в помещенията?

Ето няколко понятия, които ще Ви помогнат да се ориентирате за това.

Яркост на осветлението – ЛУМЕНИ

Lumen е единицата, измерваща светлинния поток, излъчван от даден източник. Колкото повече са лумените, толкова по-ярко свети дадено осветително тяло.

Класическата 60-ватова крушка произвежда около 800 лумена.

Колко лумена са необходими за всяко помещение зависи от размера на помещението, неговата височина, цвета на стените, интензитета на осветлението.

Съществуват удобни онлайн-калкулатори, които лесно могат да Ви дадат идея за Вашето конкретно помещение. Просто трябва да въведете параметрите:

Обобщено, препоръчителните стойности са в този порядък:

Кухня: 5 000 - 10 000 лумена

Баня: 4000-8000 лумена

Спалня: 2 000-4 000 лумена

Дневна: 1,500-3,000 лумена

Трапезария: 3000-6000 лумена

Домашен офис: 3000-6000 лумена

Важно е да се има предвид, че тези стойности са приблизителни и ориентировъчни. Като правило зоната на кухнята е по-силно осветена и включва комбинация от общо и работно осветление. В спалнята и дневната осветлението е по-слабо.

Цветна температура – КЕЛВИНИ

Освен яркостта, от голямо значение е и цветната температура или с други думи – топла или студена светлина излъчва дадено осветително тяло.

Колкото повече са Келвините, толкова по-„студена“ е светлината.

В спецификацията на всяко осветително тяло задължително е указана неговата цветна температура, измерена в Келвини.

Осветителните тела в домакинството обикновено са с цветна температура от около:

- 2700К (топло бяла светлина – крушка с нажежаема жичка),

- 3000К (топло бял халоген)

- 3500К (флуоресцентна светлина).

Осветителни тела с цветна температура по-висока от 3500К обикновено се използват за търговски и болнични помещения, тъй като светлината им има студен, синкав оттенък, който се възприема като твърде суров в домашния интериор.

При работното осветление цветна температура от около 4000K се счита за удачна.

Цветовата температурната скала по-долу показва приблизителния оттенък на светлината спрямо цветната температура на източника в Келвини:

Какви на практика са качествата на светлината спрямо цветната й температура и къде приложението й е удачно?

Освен типа и яркостта на осветителното тяло, важно е да вземете предвид неговата цветна температура, за за да сте сигурни, че правите правилен избор за всяко помещение.

Независимо дали имате нужда от общо или работно осветление, имайте предвид следните диапазони на цветната температура:

под 2000K: слаба, топла светлина, подобна на осветление на свещи; подходяща за слабо осветени места;

2000K-3000K: мека, бяла светлина с топъл оттенък; подходяща за дневни, трапезарии, спални и открити пространства;

3100K-4500K: ярка, бяла светлина; подходяща за кухни, офиси, работни помещения и гримьорни, където е необходимо работно осветление;

4600K-6500K: ярка, синьо-бяла светлина, подобна на дневната; подходяща е за пространства, където се излагат и презентират продукти, както и за работна среда, където е необходимо много ярко осветление;

6500K и нагоре: много ярка, синкава светлина, често срещана в търговски обекти; подходяща за работни процеси, при които се изисква много силна осветеност;

4. Подберете Вашите осветителни тела.

След като вече сте наясно с функцията, желаната яркост и цветна температура на осветителните тела във всяко помещение на дома Ви, можете да направите своя информиран избор и да подберете тела, които оптимално съчетават желаните параметри. Препоръчваме да консултирате избора си със специалист – ако използвате услугите на интериорен дизайнер, той ще Ви консултира и насочи, в противен случай можете да ориентирате Вашите въпроси към специалистите във всеки по-голям магазин за осветление.

Няколко съвета от нас:

 • Придържайте се към препоръчителните стойности на яркост и цветна температура.

 • Не използвайте в домашния интериор тела с цветна температура над 3500К /изключение в някои случаи може да се направи за работното осветление/.

 • Избягвайте преосветяване със студена светлина в бани и кухни, в първия случай това ще доведе до подчертаване на недостатъците на кожата, а във втория храната няма да изглежда апетитно.

 • Винаги, когато имате възможност, използвайте услугите на специалист и консултирайте избора си.

 

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.

JOIN OUR FAMILY

 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon
Follow Us
New On Instagram
bottom of page